•  شامل گوشی DECT  و شارژر ایستاده
• کاملاً سازگار با  همه IP های PBX
• LCD رنگی گوشی
• آخرین فن آوری DECT برای تماس های واضح
•  قابلیت اختصاص و برنامه ریزی حداکثر شش (۶) کلید خدمات مهمان بر روی گوشی

• بلندگوی دابلکس کامل گوشی
• نیازمند به جفت شدن در یک ایستگاه
• اتصال به ایستگاه های پایه AGR

• کنترل حجم صدا سازگار با ADA